Projekty -Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko- Slovensko 2014-2020

  • 5. apríl 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1.etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu 

 

Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu  

 

 

  

 

Nový turistický produkt - časť transeurópskej  cyklotrasy EuroVelo 11 –  Prešov – Muszyna - Mníšek nad Popradom   PLSK.01.01.00-12-0111/17

 Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem   

 

 

Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro - PLSK.01.01.00-12-0109/17 

Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro

 

 


 

 

 Obec ČirčObec ĎurkováObec ForbasyObec HaligovceObec HniezdneObec HromošObec SulínObec HajtovkaObec Šarišské JastrabieObec ÚdolObec Veľká LesnáObec Veľký LipníkObec Vislankaobec Vyšné RužbachyMesto KežmarokMesto Spišská Stará VesObec Nová ĽubovňaObec ObručnéObec OrlovObec PlavečObec PlavnicaMesto PodolínecObec HraničnéObec KremnáObec Pusté PoleObec KyjovObec LackováObec Ruská Voľa nad PopradomObec ChmeľnicaObec LegnavaObec LesnicaMesto Stará ĽubovňaObec JakubanyObec LitmanováObec LomničkaObec StarinaObec KamienkaObec ĽubotinObec Malý LipníkObec ŠambronObec JarabinaObec MatisováObec KolačkovObec Mníšek nad PopradomObec Nižné RužbachyObec Stráňany