Príprava obecných kompostovísk

Parametre budovania obecných kompstovísk
Základné parametre pozemkov vybraných na účely vybudovania obecných kompostovísk (ďalej len O.K.)
Malé obecné kompostoviská ( O.K.) budú vybudované na nezastavaných plochách s rozmermi približne 20 x 20 m, s miernym sklonom svahu, s možnosťou prístupu pre motorové vozidlá, bez stromového porastu, v dostatočnej vzdialenosti od obytných zón alebo za vizuálnou bariérou.

Technické riešenie budovania O.K.
Vybudovanie malého obecného kompostoviska ( O.K.) bude pozostávať z terénnych úprav, oplotenia, označenia a vybavenia malého obecného kompostoviská pracovným náradím.
Terénne úpravy sú najmä:

  • zarovnanie nerovností mechanizmom,
  • odstránenie prípadného krovinového porastu,
  • spevnenie plochy valcovaním,
  • vykopanie rigolu na odvádzanie zrážkových vôd , zberného rigolu na celú šírku kompostoviska v spodnej časti svahu.

Na plochu obecného kompostoviska nebude použitý betón, kompostovať sa bude „poľným spôsobom" na prírodnom podloží. Oplotenie bude z bežného drôteného pletiva výšky 160 cm, s betónovými stĺpikmi a kovovou bránou šírky 4 m, aby umožňovala prístup pre kompostovaciu techniku. Brána bude vybavená reťazou a visacím zámkom. Z vonkajšej strany bude okolo drôteného oplotenia vysadený „živý plot", ktorý bude plniť jednak estetickú funkciu ako aj stabilizačnú z hľadiska povrchovej erózie. Navrhovanou drevinou je Salix sp. - vŕba, ktorá je nenáročná a jej koreňový systém zabezpečí odfiltrovanie priesakových štiav z kompostovania.
Tvar obecného kompostoviska- geometrický- osovo súmerný útvar: najčastejšie štvorec ale aj lichobežník. Každé vybudované malé obecné kompostovisko bude označené informačnou tabuľou, ktorá bude obsahovať informácie o účele obecného kompostoviska, základných prevádzkových pravidlách a informáciu o financovaní realizácie projektu zo zdrojov Európskej únie, na základe podmienok ustanovených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Obecné kompostoviská boli vybudované v troch etapách v týchto obciach:

1. etapa2. epata3. etapa
PodolínecSp. Stará VesSulín
Vyšné RužbachyLesnicaLegnava
Nižné RužbachyVeľký LipníkMalý Lipník
ForbasyKamienkaĽubotín
HniezdneStará ĽubovňaÚdol
LitmanováChmeľnicaHromoš 
JarabinaKolačkovKozelec
HraničnéNová Ľubovňa 2xĎurková
 JakubanyPlaveč
  Šarišské Jastrabie
  Orlov
  Čirč
Obec ČirčObec ĎurkováObec ForbasyObec HaligovceObec HniezdneObec HromošObec SulínObec HajtovkaObec Šarišské JastrabieObec ÚdolObec Veľká LesnáObec Veľký LipníkObec Vislankaobec Vyšné RužbachyMesto KežmarokMesto Spišská Stará VesObec Nová ĽubovňaObec ObručnéObec OrlovObec PlavečObec PlavnicaMesto PodolínecObec HraničnéObec KremnáObec Pusté PoleObec KyjovObec LackováObec Ruská Voľa nad PopradomObec ChmeľnicaObec LegnavaObec LesnicaMesto Stará ĽubovňaObec JakubanyObec LitmanováObec LomničkaObec StarinaObec KamienkaObec ĽubotinObec Malý LipníkObec ŠambronObec JarabinaObec MatisováObec KolačkovObec Mníšek nad PopradomObec Nižné RužbachyObec Stráňany