Ľubovniansky región poďakoval 2. mechanizovanej brigáde za pomoc pri povodniach.

Zástupca veliteľa 2. mechanizovanej brigády plk. gšt. Ing. Jaroslav Košuda sa dňa 3. februára 2011 zúčastnil konferencie Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest a obcí v Ľubovnianskych kúpeľoch. Pri tejto príležitosti odovzdala prednostka Obvodného úradu a predsedníčka krízového štábu obvodu Stará Ľubovňa Ing. arch. Zita Pleštinská a predseda Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest a obcí Jozef Kaleta do rúk zástupcu 2.mb ďakovný list venovaný 2. mechanizovanej brigáde generála Rudolfa Viesta za poskytnutú pomoc pri povodniach v roku 2010 a odstraňovaní ich následkov, ale aj za prejavenú ľudskosť a podporu obyvateľom miest a obcí okresu Stará Ľubovňa. Podľa slov veliteľa 2.mb plk. gšt. Ing. Karola Navrátila si príslušníci 2.mb toto ocenenie veľmi vážia, pomoc civilnému obyvateľstvu považujú za neoddeliteľnú súčasť ich povolania a sú pripravení kedykoľvek zasiahnuť v prípade potreby.

© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!