Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 10/2020 5.11.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 68/2020CS COLAS Slovakia, a.s.    
Detail Zmluva 84/2018 12.10.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vytvorenie mobilnej aplikácie SpišArt s.r.o. 47525606   
Detail Zmluva 13/2017 15.12.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode práv zo dňa 29.3.2017 Obec Nová Ľubovňa 00330086   
Detail Zmluva 04/2019 15.4.2019 Dodatok č. 2 k zmluve OTP banka OTP banka a.s. 31318916   
Detail Zmluva 01/2019 15.4.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve na vytvorenie mobilnej alikácie SpišArt s.r.o. 47525606   
Detail Zmluva 11/2020 15.12.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 5005/19/013 OTP Banka Slovensko a.s.    
Detail Zmluva 5/2020 14.4.2020 Dodatok č.1 KASPA Slovakia s.r.o.   600,00 EUR 
Detail Zmluva Dod č1 02/2019 30.6.2020 Dodatok č.1 k zmluve 02/2019 A+A Solar s.r.o.    
Detail Zmluva 3/2020 12.2.2020 Dodatok č.1 k zmluve o úvere s OTP banka a.s. OTP banka a.s. 31318916    
Detail Zmluva 6/2020 22.5.2020 Dodatok č.1 k ZoD č.182/2019CS ZDRUŽENIE EUROVELO 11 PREŠOV – MUSZYNA – MNÍŠEK NA    
Detail Zmluva 7/2020 27.5.2020 Dodatok č.2 k zmluve č. 5005/19/013 OTP banka a.s. 31318916   
Detail Zmluva Dodatok č 3/2011 19.12.2011 Dodatok k nájomnej zmluve č. 01/2008-BIO EKOS, spol. s r.o. 36168475  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva 89/2018 13.8.2018 Dodatok k zmluve o úvere OTP banka OTP banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 88/2018 13.8.2018 Dodatok mandátnej zmluve 01/2017 Capanna s.r.o 43943349   
Detail Zmluva 32082-42/2011-TO 31.10.2011 Dohoda o podmienkach elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou Sociálna poisťovňa 30807484   
Detail Objednávka 3/2011 31.5.2011 Dopravu autobusom na snem ZMOS-u do Bratislavy Ján Konkoľ - JK 40717887   
Detail Faktúra 2013/114 6.12.2013 Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ Mačuga Ján 33084939  250,00 EUR 
Detail Faktúra 2014/11 12.6.2014 Došlá faktúra za mobilné hovory Orange Slovensko a.s. 35697270  40,38 EUR 
Detail Faktúra 2014/17 5.12.2014 Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ Mačuga Ján 33084939  280,00 EUR 
Detail Faktúra 2012/5 27.3.2012 Došlá faktúra za mobilné hovory Orange Slovensko a.s. 35697270  44,94 EUR 
Export do csv
© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!