Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka 2/2019 8.3.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Objednávka 3/2019 - 5/2019 15.4.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2019/1 - 2019/3 31.1.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2019/4 - 2019/6 28.2.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2019/7 25.3.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2019/8 - 2019/11 26.4.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 01/2019 15.4.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve na vytvorenie mobilnej alikácie SpišArt s.r.o. 47525606   
Detail Faktúra 2019/12 - 2019/19 31.5.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 6/2019 - 7/2019 3.5.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Objednávka 8/2019 - 10/2019 24.5.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 91-2/2018 10.9.2018 Zmluva o zriadení bankového účtu pre projekt EuroVello OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 107/2019 21.6.2019 Zmluva o zriadení bežného účtu OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 108/2019 28.6.2019 Partnerská zmluva na projekt EuroVello 2. etapa Gmina Piwniczna Zdrój 491893084   
Detail Faktúra 2019/20 - 2019/24 31.7.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 11/2019 10.9.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2019/25 24.9.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2019/26 - 2019/27 31.10.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 111/2019 4.11.2019 Zmluva o vinkulácii vkladu č. 5005/18/013-ZZ-02 OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 112/2019 4.11.2019 Zmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu z účtov zriadených u záložného veriteľa... OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 113/2019 4.11.2019 Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-03
Obec Legnava
OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Export do csv
© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!