Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 9/2020 28.9.2020 Zmluva o zriadení bankového účtu OTP Banka Slovensko a.s.    
Detail Zmluva 10/2020 5.11.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 68/2020CS COLAS Slovakia, a.s.    
Detail Zmluva 11/2020 15.12.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 5005/19/013 OTP Banka Slovensko a.s.    
Detail Zmluva Dod č1 02/2019 30.6.2020 Dodatok č.1 k zmluve 02/2019 A+A Solar s.r.o.    
Detail Faktúra 2020/10 30.10.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2020/11 30.11.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2020/12 - 2020/13 30.12.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2021/1 - 2021/4 19.3.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 1/2021 17.5.2021 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 6/2021 18.5.2021 Dodatok č. 2 a 3 k Zmluve o dielo č. 68/2020CS COLAS Slovakia, a.s. 31651402   
Detail Objednávka 2021/2 3.6.2021 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2021/5 - 2021/6 4.6.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dod 1 k 2/2021 10.6.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov Obec Chmeľnica 00329916   
Detail Zmluva 092021 28.6.2021 Dodatok č.4 OTP banka a.s.    
Detail Faktúra 2021/7 - 2021/9 30.6.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodatok 1 k 119/2019 2.7.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve č.1133/2019/DPR Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Objednávka 2021/3 2.7.2021 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2021/10 30.7.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 80/2017 13.11.2017 Nájomná zmluva o nájme pozemku č. 287/2017 pre projekt "Cyklotrasa Stará Ľubovňa/Chmeľnica" Mesto Stará Ľubovňa 00330167  6,00 EUR 
Detail Faktúra 8791905261 31.3.2011 Mesačná faktúra za mobilné hovory Orange Slovensko a.s. 35697270  14,86 EUR 
Export do csv
© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!