Informačné centrum Sulín otvorené

Informačné Centrum Sulín

V rámci projektu Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 – Prešov – Muszyna - Mníšek nad Popradom ", ktorý bol finančne podporený z programu INTERREG Poľsko Slovensko 2014-2020 a Prešovským samosprávnym krajom v rámci Výzvy pre Región bolo 01.06.2022 slávnostne otvorené Informačné centrum Sulín .
© 2023 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!