O združení

 

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí
je záujmovým združením právnických osôb, ktorými sú všetky mestá a obce okresu Stará Ľubovňa ( mestá Stará Ľubovňa a Podolínec a 42 obcí )

Na účely prípravy a realizácie projektu obecných kompostovísk boli na základe vlastnej žiadosti na pracovnom stretnutí dňa 28.9.2005 prijaté za mimoriadnych členov mesto Spišská Stará Ves a obce Červený Kláštor, Lechnica a Majere z okresu Kežmarok

© 2024 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!