Projekty 2014-2020

3.1.2020

Výzva na predloženie ponuky Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe

Výzva na predloženie ponuky Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro - riadenie projektu


19.4.2018

Výzva na predkladanie ponúk mobilná aplikácia 19.04.2018

Výzva na predkladanie ponúk mobilná aplikácia13.5.2016

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie


© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!