Zmluva č. 110/2019

Typ:
Číslo: 110/2019    
Predmet : Zmluva o splátkovom úvere č. 5005/19/013 EuroVelo 11 2. časť 
Partner: OTP Banka Slovensko a.s.
IČO: 31318916
Adresa: Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Dátum zverejnenia: 4.11.2019 
Dátum účinnosti: 5.11.2019 
Deň podpisu: 30.10.2019 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 913 000,00 EUR 
  lrz_110_zmlosplatkovomuvereeurovelo.pdf, Veľkosť: 648.09 kB
  vup_neretail_klienti_20190415.pdf, Veľkosť: 367.79 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č.2 k zmluve č. 5005/19/013

Dodatok: Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 5005/19/013

© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!