Dodatok č. 11/2020

Typ:
Číslo: 11/2020    
Predmet : Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 5005/19/013  
Partner: OTP Banka Slovensko a.s.
IČO:
Adresa: Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Dátum zverejnenia: 15.12.2020 
Dátum účinnosti: 16.12.2020 
Deň podpisu: 15.12.2020 
Platnosť od: 16.12.2020 
Platnosť do:  
  lrz_11_2020_dod3zmluverotp.pdf, Veľkosť: 1.9 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o splátkovom úvere č. 5005/19/013 EuroVelo 11 2. časť

© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!