Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dod č1 02/2019 30.6.2020 Dodatok č.1 k zmluve 02/2019 A+A Solar s.r.o.    
Detail Objednávka 01/2017 EV11 14.4.2017 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 01/2019 15.4.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve na vytvorenie mobilnej alikácie SpišArt s.r.o. 47525606   
Detail Faktúra 0111020559 31.3.2011 Nákup stravných lístkov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  300,00 EUR 
Detail Zmluva 012021 18.2.2021 Prekladateľské a tlmočnícke služby A+A Solar s.r.o. 46631143  2 960,00 EUR 
Detail Zmluva 02/2019 10.4.2019 Zmluva o poskytovaní služieb tlmočenie A&A Solar, s.r.o. 46631143   
Detail Zmluva 03/2019 15.4.2019 Dodatok č. 1 k ZoD 02/2018 Havran SL s.r.o. 46914269   
Detail Zmluva 04/2019 15.4.2019 Dodatok č. 2 k zmluve OTP banka OTP banka a.s. 31318916   
Detail Objednávka 1/2011 31.3.2011 Poskytnutie priestorov a podanie občerstvenia a stravy na 3.2.2011 SOREA, spol. s r. o. 31339204   
Detail Faktúra 1/2011 23.6.2011 Za doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu EKOS, spol. s r.o. 36168475  6 100,61 EUR 
Detail Faktúra 1/2012 14.5.2012 Odoslaná faktúra za Doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu EKOS, spol. s r.o. 36168475  6 086,47 EUR 
Detail Zmluva 1/2013 25.2.2013 Licenčná zmluva na používanie informačného systému URBIS MADE s.r.o. 36041688  158,00 EUR 
Detail Zmluva 1/2015 1.7.2015 Nájomná zmluva EKOS, spol. s r.o. 36168475  5 000,00 EUR 
Detail Objednávka 1/2015 - 2/2015 9.1.2015 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Objednávka 1/2016 1.2.2016 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 1/2016 31.5.2016 Zmluva o dielo č. 01052016 na vypracovanie projektovej dokumentácie SAPAN s.r.o. 44745583  9 800,00 EUR 
Detail Objednávka 1/2017 16.1.2017 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Objednávka 1/2018 - 3/2018 22.1.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Objednávka 1/2019 1.2.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 1/2020 23.1.2020 Zmluva o národnom spolufinancovaní Nový turistický produkt.... Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR 00156621  42 817,12 EUR 
Export do csv
© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!