Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dod č1 02/2019 30.6.2020 Dodatok č.1 k zmluve 02/2019 A+A Solar s.r.o.    
Detail Objednávka 01/2017 EV11 14.4.2017 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 01/2019 15.4.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve na vytvorenie mobilnej alikácie SpišArt s.r.o. 47525606   
Detail Faktúra 0111020559 31.3.2011 Nákup stravných lístkov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  300,00 EUR 
Detail Zmluva 012021 18.2.2021 Prekladateľské a tlmočnícke služby A+A Solar s.r.o. 46631143  2 960,00 EUR 
Detail Zmluva 02/2019 10.4.2019 Zmluva o poskytovaní služieb tlmočenie A&A Solar, s.r.o. 46631143   
Detail Zmluva 03/2019 15.4.2019 Dodatok č. 1 k ZoD 02/2018 Havran SL s.r.o. 46914269   
Detail Zmluva 04/2019 15.4.2019 Dodatok č. 2 k zmluve OTP banka OTP banka a.s. 31318916   
Detail Zmluva 082021 23.6.2021 „Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie... Unistav s.r.o. 17 147 387  278 679,50 EUR 
Detail Zmluva 092021 28.6.2021 Dodatok č.4 OTP banka a.s.    
Detail Zmluva 1-2023 5.9.2023 Príkazná zmluva PaedDr. František Solár   150,00 EUR 
Detail Objednávka 1/2011 31.3.2011 Poskytnutie priestorov a podanie občerstvenia a stravy na 3.2.2011 SOREA, spol. s r. o. 31339204   
Detail Faktúra 1/2011 23.6.2011 Za doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu EKOS, spol. s r.o. 36168475  6 100,61 EUR 
Detail Faktúra 1/2012 14.5.2012 Odoslaná faktúra za Doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu EKOS, spol. s r.o. 36168475  6 086,47 EUR 
Detail Zmluva 1/2013 25.2.2013 Licenčná zmluva na používanie informačného systému URBIS MADE s.r.o. 36041688  158,00 EUR 
Detail Zmluva 1/2015 1.7.2015 Nájomná zmluva EKOS, spol. s r.o. 36168475  5 000,00 EUR 
Detail Objednávka 1/2015 - 2/2015 9.1.2015 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Objednávka 1/2016 1.2.2016 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 1/2016 31.5.2016 Zmluva o dielo č. 01052016 na vypracovanie projektovej dokumentácie SAPAN s.r.o. 44745583  9 800,00 EUR 
Detail Objednávka 1/2017 16.1.2017 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Export do csv
© 2023 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!