Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 80/2018 4.4.2018 Zmluvy o založení bankových účtov OTP banke OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 81/2018 20.4.2018 Zmluvy o pristúpení záväzku č. 5005/18/003-Zz-10 OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916   
Detail Zmluva 91-2/2018 10.9.2018 Zmluva o zriadení bankového účtu pre projekt EuroVello OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 9/2020 28.9.2020 Zmluva o zriadení bankového účtu OTP Banka Slovensko a.s.    
Detail Zmluva 2/2021 11.3.2021 Zmluva o združení finančných prostriedkov na projekt "PLSK.01.01.00-12-0109/17 Nový... Obec Chmeľnica 00329916  77 760,55 EUR 
Detail Zmluva 83/2018 30.4.2018 Zmluva o združení finančných prostriedkov na projekt Obec Lacková    
Detail Zmluva 8/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Lesnica 00330001   
Detail Zmluva 12/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Plavnica 00330124   
Detail Zmluva 13/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Nová Ľubovňa 00330086   
Detail Zmluva 5/2021 24.3.2021 Zmluva o združení finančných prostriedkov Mesto Stará Ľubovňa 00330167  345 909,44 EUR 
Detail Zmluva 112/2019 4.11.2019 Zmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu z účtov zriadených u záložného veriteľa... OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 111/2019 4.11.2019 Zmluva o vinkulácii vkladu č. 5005/18/013-ZZ-02 OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 86-1/2018 13.7.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Urbis MADE s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva 82/2018 20.4.2018 Zmluva o splátkovom úvere na spolufinancovanie z EU fondov č 5005/18/003 OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916  1 500 000,00 EUR 
Detail Zmluva 110/2019 4.11.2019 Zmluva o splátkovom úvere č. 5005/19/013 EuroVelo 11 2. časť OTP Banka Slovensko a.s. 31318916  913 000,00 EUR 
Detail Zmluva 95/2018 15.10.2018 Zmluva o reklame Polyform s.r.o. 31679137  300,00 EUR 
Detail Zmluva 116/2019 4.11.2019 Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-06
Obec Mníšek nad Popradom
OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 115/2019 4.11.2019 Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-05
Obec Sulín
OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 114/2019 4.11.2019 Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-04
Obec Malý Lipník
OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 113/2019 4.11.2019 Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-03
Obec Legnava
OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Export do csv
© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!