Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 82/2018 20.4.2018 Zmluva o splátkovom úvere na spolufinancovanie z EU fondov č 5005/18/003 OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916  1 500 000,00 EUR 
Detail Zmluva 77/2017 2.11.2017 Zmluva o dielo č. 169/2017-CS na realizáciu stavebných prác "Kúpele PL-SL pohraničia - 1.... Inžinieske stavby, a.s. 31651402  1 486 978,00 EUR 
Detail Zmluva 110/2019 4.11.2019 Zmluva o splátkovom úvere č. 5005/19/013 EuroVelo 11 2. časť OTP Banka Slovensko a.s. 31318916  913 000,00 EUR 
Detail Zmluva 118/2019 21.11.2019 Zmluva o dielo ZoD 182/2019 CS EuroVelo11 1.etapa ZDRUŽENIE EUROVELO 11 PREŠOV – MUSZYNA – MNÍŠEK NA   903 190,27 EUR 
Detail Zmluva 5/2021 24.3.2021 Zmluva o združení finančných prostriedkov Mesto Stará Ľubovňa 00330167  345 909,44 EUR 
Detail Zmluva 082021 23.6.2021 „Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie... Unistav s.r.o. 17 147 387  278 679,50 EUR 
Detail Zmluva 22/2017 30.5.2017 Zmluva o národnom spolufinancovaní č. zmluvy: PLSK.01.01.00-12-0015/16-00
Kúpele...
Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR 00156621  232 991,98 EUR 
Detail Zmluva 96/2018 25.10.2018 ZMLUVA O DIELO č. 02/2018 HAVRAN SL s.r.o. 46914269  120 475,60 EUR 
Detail Zmluva 8/2020 15.8.2020 ZoD 68/2020 Nový turistický produkt- časť' transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 1l pre$ov -... Colas Slovakia a.s.   103 950,00 EUR 
Detail Zmluva 2/2021 11.3.2021 Zmluva o združení finančných prostriedkov na projekt "PLSK.01.01.00-12-0109/17 Nový... Obec Chmeľnica 00329916  77 760,55 EUR 
Detail Zmluva 1/2020 23.1.2020 Zmluva o národnom spolufinancovaní Nový turistický produkt.... Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR 00156621  42 817,12 EUR 
Detail Zmluva 119/2019 19.12.2019 Zmluva č. 1133/2019/DPR o poskytnutí dotácie na projekt EuroVello Prešovský samosprávny kraj 37870475  27 474,48 EUR 
Detail Zmluva 2/2020 23.1.2020 Mandátna zmluva č. 01/2020 na riadenie projektu "Nový turistický produkt - časť... YASMI, s.r.o. 47566833  22 100,00 EUR 
Detail Zmluva 7/2021 10.6.2021 ZMLUVA O DIELO Prístrešok pre cyklistov Chmeľnica EUROBAU – JM Spol. s r.o. 36508225  21 089,32 EUR 
Detail Zmluva 84/2018 1.5.2018 Zmluva mobilná aplikácia na projekt Spiš Art s.r.o. 47525606  18 999,00 EUR 
Detail Zmluva 102/2019 30.6.2020 Finančné riadenie projektu "Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy... ŠF&EÚ Aktivity, s.r.o. 45273791  18 000,00 EUR 
Detail Zmluva 101/2019 30.6.2020 Mandátna zmluva č. 01/2019 na riadenie projektu - "Nový turistický produkt - časť... YASMI, s.r.o. 47566833  17 800,00 EUR 
Detail Zmluva 19/2017 3.5.2017 Mandátna zmluva č. 03/2017 na služby pri implementácií projektu EuroVelo 11 YASMI, s.r.o. 47566833  17 500,00 EUR 
Detail Zmluva 2/2015 27.11.2015 Kúpna zmluva na nákladné špeciálne vozidlo a kontajnery EKOS, spol. s r.o. 36168475  15 000,00 EUR 
Detail Zmluva 3/2015 27.11.2015 Kúpna zmluva na pracovné stroje EKOS, spol. s r.o. 36168475  15 000,00 EUR 
Export do csv
© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!