Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 52/2017 30.5.2017 Nájomná zmluva č. 54/2017 na prenájom pozemkov Anna Udičová   20,00 EUR 
Detail Objednávka 2/2017 - 4/2017 15.5.2017 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 20/2017 3.5.2017 Zmluva o dielo č. 01052016 na projektovú dokumentáciu pre projekt EuroVelo 11 SAPAN s.r.o. 44745583  10 700,00 EUR 
Detail Zmluva 18/2017 3.5.2017 Mandátna zmluva č. 01/2017 na výkon činnosti finančného manažéra projektu EuroVelo 11 ŠF&EÚ Aktivity, s.r.o. 45273791  15 000,00 EUR 
Detail Zmluva 19/2017 3.5.2017 Mandátna zmluva č. 03/2017 na služby pri implementácií projektu EuroVelo 11 YASMI, s.r.o. 47566833  17 500,00 EUR 
Detail Zmluva 21/2017 3.5.2017 Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka a združenej investícii Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva 17/2017 26.4.2017 Zmluva o dielo - Servisné centrum Malý Lipník a Informačné centrum pre projekt EuroVelo 11 Ing. Vladislav Slosarčík 33069123  5 900,00 EUR 
Detail Faktúra 2017/03 - 2017/06 25.4.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 01/2017 EV11 14.4.2017 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 15/2016 10.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Plaveč 00330116   
Detail Zmluva 16/2017 10.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Orlov 00330108   
Detail Zmluva 7/2017 3.4.2017 Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb KASPA Slovakia s.r.o. 47910623  4 400,00 EUR 
Detail Zmluva 8/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Lesnica 00330001   
Detail Zmluva 9/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Veľký LIpník 00330248   
Detail Zmluva 10/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Údol 00330221   
Detail Zmluva 11/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Hniezdne 00329886   
Detail Zmluva 12/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Plavnica 00330124   
Detail Zmluva 13/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Nová Ľubovňa 00330086   
Detail Zmluva 14/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Vyšné Ružbachy 00330264   
Detail Faktúra 2017/02 14.2.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Export do csv
© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!