Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 100/2018 19.11.2018 Rámcová dohoda č. RD - 09/2018 pre poistenie motorových vozidiel a pre poistenie zodpovednosti... Union poisťovňa, a.s. 31322051   
Detail Faktúra 2018/26 - 2018/27 16.11.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/23 -2018/25 31.10.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 98/2018 25.10.2018 Darovacia zmluva na poskytnutie peňažného daru na podporu tlače pamätnice knihy k 50.... EZSO s.r.o. 36479187  200,00 EUR 
Detail Zmluva 97/2018 25.10.2018 Darovacia zmluva na poskytnutie peňažného daru na podporu tlače pamätnice knihy k 50.... Jacstav, s.r.o. 36489212  750,00 EUR 
Detail Zmluva 96/2018 25.10.2018 ZMLUVA O DIELO č. 02/2018 HAVRAN SL s.r.o. 46914269  120 475,60 EUR 
Detail Objednávka 15/2018 - 16/2018 23.10.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 95/2018 15.10.2018 Zmluva o reklame Polyform s.r.o. 31679137  300,00 EUR 
Detail Zmluva 84/2018 12.10.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vytvorenie mobilnej aplikácie SpišArt s.r.o. 47525606   
Detail Objednávka 13/2018 - 14/2018 8.10.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 92/2018 5.10.2018 Darovacia zmluva Poľnohospodárske družstvo 00204421  100,00 EUR 
Detail Zmluva 93/2018 5.10.2018 Darovacia zmluva Chata Pieniny. s.r.o. 36511552  300,00 EUR 
Detail Zmluva 94/2018 5.10.2018 Darovacia zmluva Marianna, s.r.o. 44511159  300,00 EUR 
Detail Faktúra 2018/20 - 2018/22 28.9.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 91/2018 10.9.2018 Zmluva o poskytnutí poradenstva a konzultačných služieb 02/2018 KASPA Slovakia s.r.o. 47910623  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva 90-2/2018 10.9.2018 Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/08/2018/POI Ing. Jozef Balkó 43401228  50,00 EUR 
Detail Zmluva 91-2/2018 10.9.2018 Zmluva o zriadení bankového účtu pre projekt EuroVello OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Faktúra 2018/17 - 2018/19 31.8.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 10/2018 - 12/2018 24.8.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 90/2018 15.8.2018 Zmluva č. 597/2018/OK o dotácii VÚC PSK 37870475  2 500,00 EUR 
Export do csv
© 2022 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!