Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra 2019/7 25.3.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 2/2019 8.3.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2019/4 - 2019/6 28.2.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 1/2019 1.2.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2019/1 - 2019/3 31.1.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/28 - 2018/30 31.12.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 19/2018 10.12.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Objednávka 17/2018 - 18/2018 20.11.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 99/2018 19.11.2018 Rámcová dohoda č. RD - 08/2018 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa a.s. 31595545   
Detail Zmluva 100/2018 19.11.2018 Rámcová dohoda č. RD - 09/2018 pre poistenie motorových vozidiel a pre poistenie zodpovednosti... Union poisťovňa, a.s. 31322051   
Detail Faktúra 2018/26 - 2018/27 16.11.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/23 -2018/25 31.10.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 98/2018 25.10.2018 Darovacia zmluva na poskytnutie peňažného daru na podporu tlače pamätnice knihy k 50.... EZSO s.r.o. 36479187  200,00 EUR 
Detail Zmluva 97/2018 25.10.2018 Darovacia zmluva na poskytnutie peňažného daru na podporu tlače pamätnice knihy k 50.... Jacstav, s.r.o. 36489212  750,00 EUR 
Detail Zmluva 96/2018 25.10.2018 ZMLUVA O DIELO č. 02/2018 HAVRAN SL s.r.o. 46914269  120 475,60 EUR 
Detail Objednávka 15/2018 - 16/2018 23.10.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 95/2018 15.10.2018 Zmluva o reklame Polyform s.r.o. 31679137  300,00 EUR 
Detail Zmluva 84/2018 12.10.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vytvorenie mobilnej aplikácie SpišArt s.r.o. 47525606   
Detail Objednávka 13/2018 - 14/2018 8.10.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 92/2018 5.10.2018 Darovacia zmluva Poľnohospodárske družstvo 00204421  100,00 EUR 
Export do csv
© 2023 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!