Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 83/2018 30.4.2018 Zmluva o združení finančných prostriedkov na projekt Obec Lacková    
Detail Faktúra 2018/4 - 2018/8 30.4.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 81/2018 20.4.2018 Zmluvy o pristúpení záväzku č. 5005/18/003-Zz-10 OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916   
Detail Zmluva 82/2018 20.4.2018 Zmluva o splátkovom úvere na spolufinancovanie z EU fondov č 5005/18/003 OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916  1 500 000,00 EUR 
Detail Objednávka 4/2018 11.4.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 80/2018 4.4.2018 Zmluvy o založení bankových účtov OTP banke OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Faktúra 2018/2 - 2018/3 7.3.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/1 2.2.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 1/2018 - 3/2018 22.1.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2017/21 - 2017/23 29.12.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 13/2017 15.12.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode práv zo dňa 29.3.2017 Obec Nová Ľubovňa 00330086   
Detail Objednávka 6/2017 - 7/2017 6.12.2017 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2017/17 - 2017/20 27.11.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 80/2017 13.11.2017 Nájomná zmluva o nájme pozemku č. 287/2017 pre projekt "Cyklotrasa Stará Ľubovňa/Chmeľnica" Mesto Stará Ľubovňa 00330167  6,00 EUR 
Detail Zmluva 77/2017 2.11.2017 Zmluva o dielo č. 169/2017-CS na realizáciu stavebných prác "Kúpele PL-SL pohraničia - 1.... Inžinieske stavby, a.s. 31651402  1 486 978,00 EUR 
Detail Zmluva 78/2017 2.11.2017 Mandátna zmluva 01/2017 na služby inžinierskej činnosti na projekt "Kúpele PL-SL pohraničia... CAPANNA , s.r.o. 43943349  11 700,00 EUR 
Detail Zmluva 79/2017 2.11.2017 Nájomná zmluva č.5/2017 na pozemky pre projekt EuroVelo11 Gréckokatolícka cerkev, farnosť Malý Lipník 31952089  20,00 EUR 
Detail Faktúra 2017/14 - 2017/16 31.10.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 76/2017 27.10.2017 Mandátna zmluva č. 05/2017 na poradenstvo pri riadení projektu "Nový turistický produkt -... YASMI, s.r.o. 47566833  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva 75/2017 26.10.2017 Mandátna zmluva č. 04/2017 na finančnú analýzu Eurovelo 11 Project Consult, s.r.o. 36500712  2 400,00 EUR 
Export do csv
© 2023 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!