Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra 2017/03 - 2017/06 25.4.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 8/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Lesnica 00330001   
Detail Zmluva 9/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Veľký LIpník 00330248   
Detail Zmluva 10/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Údol 00330221   
Detail Zmluva 11/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Hniezdne 00329886   
Detail Zmluva 12/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Plavnica 00330124   
Detail Zmluva 13/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Nová Ľubovňa 00330086   
Detail Zmluva 14/2017 3.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Vyšné Ružbachy 00330264   
Detail Zmluva 15/2016 10.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Plaveč 00330116   
Detail Zmluva 16/2017 10.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Obec Orlov 00330108   
Detail Zmluva 21/2017 3.5.2017 Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka a združenej investícii Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra 2017/07 31.5.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 1/2017 16.1.2017 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Objednávka 2/2017 - 4/2017 15.5.2017 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2017/08 - 2017/10 30.6.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 53/2017 12.6.2017 Nájomná zmluva č. 50/2017 na prenájom pozemkov Michal Šipoš Mgr.    
Detail Objednávka 12/2019 8.10.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 201711 - 2017/12 21.7.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2017/13 29.9.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 01/2017 EV11 14.4.2017 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Export do csv
© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!