Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka 5/2017 14.7.2017 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2017/14 - 2017/16 31.10.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 13/2017 15.12.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode práv zo dňa 29.3.2017 Obec Nová Ľubovňa 00330086   
Detail Objednávka 6/2017 - 7/2017 6.12.2017 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2017/17 - 2017/20 27.11.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2017/21 - 2017/23 29.12.2017 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 1/2018 - 3/2018 22.1.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/1 2.2.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/2 - 2018/3 7.3.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 81/2018 20.4.2018 Zmluvy o pristúpení záväzku č. 5005/18/003-Zz-10 OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916   
Detail Zmluva 83/2018 30.4.2018 Zmluva o združení finančných prostriedkov na projekt Obec Lacková    
Detail Objednávka 4/2018 11.4.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Objednávka 5/201/ - 8/2018 22.5.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Objednávka 9/2018 22.6.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/4 - 2018/8 30.4.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/9 - 2018/10 1.6.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/11 - 2018/16 4.7.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 86-1/2018 13.7.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Urbis MADE s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva 80/2018 4.4.2018 Zmluvy o založení bankových účtov OTP banke OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 87/2018 13.8.2018 DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 169/2017-CS
Inžinieske stavby, a.s. 31651402   
Export do csv
© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!