Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 88/2018 13.8.2018 Dodatok mandátnej zmluve 01/2017 Capanna s.r.o 43943349   
Detail Zmluva 89/2018 13.8.2018 Dodatok k zmluve o úvere OTP banka OTP banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Objednávka 10/2018 - 12/2018 24.8.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/17 - 2018/19 31.8.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/20 - 2018/22 28.9.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 13/2018 - 14/2018 8.10.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/23 -2018/25 31.10.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 99/2018 19.11.2018 Rámcová dohoda č. RD - 08/2018 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa a.s. 31595545   
Detail Zmluva 100/2018 19.11.2018 Rámcová dohoda č. RD - 09/2018 pre poistenie motorových vozidiel a pre poistenie zodpovednosti... Union poisťovňa, a.s. 31322051   
Detail Zmluva 84/2018 12.10.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vytvorenie mobilnej aplikácie SpišArt s.r.o. 47525606   
Detail Objednávka 15/2018 - 16/2018 23.10.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Objednávka 17/2018 - 18/2018 20.11.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/26 - 2018/27 16.11.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 86/2018 13.7.2018 Zmluva o poskytovaní služieb GDPR NAJ s.r.o. 36515001   
Detail Objednávka 19/2018 10.12.2018 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2018/28 - 2018/30 31.12.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 03/2019 15.4.2019 Dodatok č. 1 k ZoD 02/2018 Havran SL s.r.o. 46914269   
Detail Zmluva 04/2019 15.4.2019 Dodatok č. 2 k zmluve OTP banka OTP banka a.s. 31318916   
Detail Zmluva 02/2019 10.4.2019 Zmluva o poskytovaní služieb tlmočenie A&A Solar, s.r.o. 46631143   
Detail Objednávka 1/2019 1.2.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Export do csv
© 2021 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!