Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka 14/2019 - 16/2019 29.11.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 118/2019 21.11.2019 Zmluva o dielo ZoD 182/2019 CS EuroVelo11 1.etapa ZDRUŽENIE EUROVELO 11 PREŠOV – MUSZYNA – MNÍŠEK NA   903 190,27 EUR 
Detail Faktúra 2019/28 6.11.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 13/2019 5.11.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 110/2019 4.11.2019 Zmluva o splátkovom úvere č. 5005/19/013 EuroVelo 11 2. časť OTP Banka Slovensko a.s. 31318916  913 000,00 EUR 
Detail Zmluva 111/2019 4.11.2019 Zmluva o vinkulácii vkladu č. 5005/18/013-ZZ-02 OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 112/2019 4.11.2019 Zmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu z účtov zriadených u záložného veriteľa... OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 113/2019 4.11.2019 Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-03
Obec Legnava
OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 114/2019 4.11.2019 Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-04
Obec Malý Lipník
OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 115/2019 4.11.2019 Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-05
Obec Sulín
OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 116/2019 4.11.2019 Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-06
Obec Mníšek nad Popradom
OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Zmluva 117/2019 4.11.2019 Rozhodcovská Zmluva OTP Banka Slovensko a.s. 31318916   
Detail Faktúra 2019/26 - 2019/27 31.10.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 12/2019 8.10.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2019/25 24.9.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 11/2019 10.9.2019 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Faktúra 2019/20 - 2019/24 31.7.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 109/2019 30.7.2019 Mandátna zmluva na výkon inžinierskej činnosti EuroVelo 11 CAPANNA , s.r.o. 43943349  12 000,00 EUR 
Detail Zmluva 108/2019 28.6.2019 Partnerská zmluva na projekt EuroVello 2. etapa Gmina Piwniczna Zdrój 491893084   
Detail Zmluva 106/2019 21.6.2019 Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb KASPA Slovakia s.r.o. 47910623  5 000,00 EUR 
Export do csv
© 2022 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!