Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 082021 23.6.2021 „Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie... Unistav s.r.o. 17 147 387  278 679,50 EUR 
Detail Zmluva 7/2021 10.6.2021 ZMLUVA O DIELO Prístrešok pre cyklistov Chmeľnica EUROBAU – JM Spol. s r.o. 36508225  21 089,32 EUR 
Detail Zmluva Dod 1 k 2/2021 10.6.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov Obec Chmeľnica 00329916   
Detail Faktúra 2021/5 - 2021/6 4.6.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka 2021/2 3.6.2021 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 6/2021 18.5.2021 Dodatok č. 2 a 3 k Zmluve o dielo č. 68/2020CS COLAS Slovakia, a.s. 31651402   
Detail Objednávka 1/2021 17.5.2021 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Detail Zmluva 5/2021 24.3.2021 Zmluva o združení finančných prostriedkov Mesto Stará Ľubovňa 00330167  345 909,44 EUR 
Detail Zmluva 4/2021 19.3.2021 Zmluva o dielo 012021 na modernizáciu a rozšírenie mobilnej aplikácie - projektu... SpišArt, s.r.o. 47525606  10 000,00 EUR 
Detail Faktúra 2021/1 - 2021/4 19.3.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 3/2021 15.3.2021 Mandátna zmluva - stavebný dozor - projekt "PLSK.01.01.00-12-0109/17 Nový turistický produkt -... CAPANNA , s.r.o. 43943349  5 640,00 EUR 
Detail Zmluva 2/2021 11.3.2021 Zmluva o združení finančných prostriedkov na projekt "PLSK.01.01.00-12-0109/17 Nový... Obec Chmeľnica 00329916  77 760,55 EUR 
Detail Zmluva 012021 18.2.2021 Prekladateľské a tlmočnícke služby A+A Solar s.r.o. 46631143  2 960,00 EUR 
Detail Faktúra 2020/12 - 2020/13 30.12.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 11/2020 15.12.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 5005/19/013 OTP Banka Slovensko a.s.    
Detail Faktúra 2020/11 30.11.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 10/2020 5.11.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 68/2020CS COLAS Slovakia, a.s.    
Detail Faktúra 2020/10 30.10.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva 9/2020 28.9.2020 Zmluva o zriadení bankového účtu OTP Banka Slovensko a.s.    
Detail Objednávka 2020/3 18.9.2020 Objednávky vystavené sumár A Sumár    
Export do csv
© 2022 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!